Zhvillimi i Databazave

Zhvillimi i Databazave

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) ofron shërbime të programimit dhe konsulencë për baza të shënimeve, në çështje të dizajnit të arkitekturës, Transact-SQL, integritetit të shënimeve, indeksave, pamjeve, funksioneve, procedurave, shkrehësve, shënimet e shpërndara, optimizimi i query-ve, dhe transaksioneve. Dizajnim të arkitekturës ndërmarrëse në aplikacione të SQL Server Programim në baza konceptuale në Transact-SQL, krijimin dhe menaxhimin e databazave dhe komponenteve të tyre të ndërvarura Zbatimi i integritetit të të dhënave duke përdorur IDENTITY kolona e cilësimeve, kufizimet, kryesore, rregullat dhe identifikuesit unik. Krijimi dhe mirembajtja e indeksave. Ne mund të bëjmë, për shembull, krijimin e indekseve dhe pastaj me procedurat për të ruajtur ato në kushte të mira siç është riorganizimi i indekseve dhe përditësimin e statistikave. Krijimi, përdorimi, dhe mirëmbatja e të dhënave. Përdorimi i Shikimit është i rëndësishme kur ju nuk dëshironi të jepni leje të drejtpërdrejtë në tryezën e veçantë në bazën e të dhënave. Zbatimi I funksioneve ‘user-defined’. Kjo në rastin kur keni nevojë për të zbatuar në databazat tuaja funksione të reja, ne mund të ju ndihmojë për të zbatuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Projektimi, krijimi dhe perdorimi per procedurat e ruajtura Krijo dhe implemento ‘trigers’. Ne mund ta bëjmë kontrollin e ‘trigerëve’, të cilat mund të shkaktojnë probleme në performancë dhe në databazë. Arsyeja, ‘trigerët’ e krijuar gabimisht mund të kenë ndikim trigerët keq në sjelljen e databazës. Në të njëjtën kohë, krijimi i ‘trigerëve’ të duhur. Programet nëpërmjet serverëve të shumtë duke përdorur ‘query’ të shpërndarë dhe pikëpamje të ndara. Optimizim i ‘query’ performancës. Edhe nëse ju keni harduerë të fuqishëm, performanca e databazës mund të ndikohet në mënyrë negative nga një ‘query’ i keq, i cili mund trigerëve ketë impakt serioz në peformancën e databazës suaj. Analizimi i ‘Query’. Nëse keni probleme me ‘query’, ne mund të bëjmë analizë të detajizuar, t’i rifreskojmë ata dhe kjo do ta përmisoj performancën e databazës. Menaxhimi i transaksioneve dhe bllokimeve, për të siguruar konkurencë dhe rikuperim të të dhënave. Ne mund t’i zgjidhim rastet në databazat që kanë shumë përdorues, ku në të njëjtën kohë disa përdorues të cilët janë duke përdorur databazën të cilat përdorin transaksione të njëkohshme për të rifreskuar të dhënat e njëjta, ku në këtë rast kontrollimi i konkurrencës dhe qëndrueshmërisë së datave është shumë me rëndësi.

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani

Bulevardi 'Bill Clinton' Prishtinë

Copyright @ 2022 BIT all right reserved.