Zgjidhje për ERP

Zgjidhje për ERP

Sistemi për planifikim të resurseve të ndërmarrjes (ERP) u mundëson bizneseve dhe organizatave të arrijnë efiçencë organizative duke i lidhur në mënyrë kohezive të gjitha proceset interne të biznesit. ERP sistemi u mundëson departamenteve të ndryshme dhe njësive funksionale si Kontabiliteti dhe financat, Prodhimi, Shitja, etj., që t’i koordinojnë aktivitetet, shkëmbejnë informata dhe bashkëpunojnë në mënyrë efikase. Nën-zgjidhjet për ERP të cilat ofrohen si pjesë e një ERP zgjidhjeje janë: Analizë Dizajnimi i zgjidhjes Implementim Testim Suport Upgrade Konsulencë Licenca per MS Dynamics NAV Integrim i MS Dynamics NAV me platforma tjera Dizajnimi dhe instalimi I arkitektures hardverike

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in H:\root\home\valoni-002\www\site1\wp-content\themes\bufet\kingcomposer\buffet_header_slider.php on line 17

Sample Text