Qendra e Të Dhënave

Qendra e Të Dhënave

Sot Qendrat e të Dhënave përfshijnë shumë teknologji të ndryshme të rrjetit si dhe elementet që na rrethojnë,pajisjet,madhësitë,sigurinë fizike, energjinë, sistemin e ftohjes etj. Kryesisht janë dy lloje të qendrës së të dhënave: Qendra e të Dhënave për TI dhe Qendra e të Dhënave e prodhimit. Nxitësit kryesor për ndërtimin e Qendrës së të Dhënave përfshijnë: Ruajtjen e një kopje të të dhënave (në të njëjtin ose vendndodhje të ndryshme) Nevoja për ruajtjen , sigurinë dhe disponueshmërin e lartë Zhvillimi i sektorit Financiar (p.sh. online veprime bankare) Mësimin nga distanca Zhvillimi i biznesit online

Qendra e të dhenave përfshinë këto komponente:

Struktura kryesore e Qendrës së të dhënave Infrastruktura fizike dhe elementet për kontrrollimin e mjedisit Infrastruktura e rrjetit:Ruterat, Switch-at, Load Balancer, Firewall, IPS Serverat për ueb, Serverat për dosje, Serverat për aplikacione, Serverat për bazën e të dhënave Vendi për ruajtje të shënimeve dhe sistemi i virtualizimit dhe sistemi operativ Menaxhimi i rrjetit

Madhësite e Qendrës së të Dhënave:

Server Room përfshinë 5-25 servera Lokalisht përfshinë 25-100 servera Niveli i mesëm përfshinë 50-100 servera Ndërmarrja përfshinë 500-1000 servera. Një aspekt tjetër i rëndesishëm i Qendrës së të Dhënave është lidhja e tyre në mes lokacioneve të ndryshme.

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani

Bulevardi 'Bill Clinton' Prishtinë

Copyright @ 2022 BIT all right reserved.