Përgjegjësia shoqërore

BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (BIT) është kompania udhëheqëse në Kosovë në zgjidhje dhe shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të telekomunikimit.

Përgjegjësia shoqërore

Disa nga aspektet që na bëjne neve të ndryshem nga konkurenca jonë, janë faktet që punonjësit tonë poashtu jetojnë dhe frymojnë në këtë komunitet. Duke e ditur që partneritetet poashtu mund të zgjerohen jashtë vendeve të punës, ne e kemi përqafuar dhe kemi futur në përdorim këtë koncept duke përkrahur kauza të ndryshme të cilat kanë një ndikim pozitiv në komunitetet lokale. Kytrajtim siguron që të gjitha komunitetet që kanë të bëjnë me ne, përfitojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, nepërmjet shërbimeve të ndryshme, investimeve financiare, si dhe nepërmes punës vullnetare të anëtarëve tonë. Ne besojmë që procesi ynë dhe rritja jonë e qëndrueshme është drejtpërdrejt e lidhur me mirëqenien e komuniteteve të cilave ne ju shërbejmë. Komunitetet kumbuese, të shëndosha, dhe punëtore përputhën plotësisht me nxitjen e rritjes ekonomike, kreativitetit dhe inovacionit.

10+

Produkte

800+

Klientë Aktive

1000+

Përdorues

95%

Vlerësime pozitive

Bulevardi 'Bill Clinton' Prishtinë

Copyright @ 2022 BIT all right reserved.