Mobiliteti

Mobiliteti

Punët sot mund të kryhen nga zyra, shtëpia, zyra e klientit, përderisa jeni në lëvizje etj. Mobiliteti sot do të thotë më shumë se Wireless, dhe vetitë që ofrohen prej saj mund të përdoren prej kudo, në të njejtën kohë stafi i kompanisë mund të jetë më produktiv. Kërkesa për shërbime për zë dhe data është duke u rritur cdo vit. Kompanitë që ofrojnë këto shërbime duhet të planifikojnë herët dhe të bëjnë ndryshimet në rrjet në kohë ashtu që ti pëgjigjen kërkesave të tregut. Sfidat e rrjetave paketë: 2G – rrjetat paketë kanë filluar të përballen me sfidat dhe operatorët e telekom-ve janë duke bërë ndryshime të nevojshme e të shpejta në rrjet për të arrit klienti kualitet të experiencës më të mire dhe gradualisht të kalojnë në 3G.

3G

Solucionet për këtë lloj të rrjetave paketë vijnë si rezultat i kërkesave të mëdha për rritje të kapaciteteve të linjave të cilat vijnë nga rritja e trafikut që vjen nga aplikacionet apo telefonat e avancuar, tabletët (3G verzioni), etj.

4G

Ky rrjet përfshin EPC (Evolved Packet Core) dhe tani funksionet e SGSN dhe GGSN në 2G dhe 3G rrjetat paketë, suportohen nga LTE EPC. Ky është lloji i rrijetit të cilin shumica e telekom-ve kanë filluar të instalojnë në rrjetin e tyre.

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani

Bulevardi 'Bill Clinton' Prishtinë

Copyright @ 2022 BIT all right reserved.