Mirëmbajtja dhe Përkrahja

Mirëmbajtja dhe Përkrahja

Ne ofrojmë shumë nivele të shërbimeve të mirëmbajtjës dhe kryejmë aktivitete të plota të përkrahjës për shumë klient. Ne e kemi një ekip të formuar i cili është në gadishmëri dhe është i gatshëm të ndihmoj në çdo kohë. Ekipi ynë është i specializuar në vlerësimin e aseteve të TI-së, dizajnin, planifikimin dhe implementimin e shërbimeve të TIK-ut në mënyrën më efikase. Ne fillojmë duke i kuptuar nevojat e klientëve tanë, duke i përmirësuar shërbimet vazhdimisht dhe duke i mbajtur sistemet e TIK-ut të shëndetshme dhe të qasshme. Për ta mbajtur mjedisin e juaj të TIK-ut të qasshëm dhe efikas, zgjedhja e shërbimeve të përkrahjes teknike dhe mirëmbajtjës është zgjidhje e duhur për biznesin e juaj. Ne kryejmë: Përkrahje në distancë dhe në lokacion Instalim të harduerit dhe softuerit Analizë të Shkakut Mirëmbajtje preventive Zgjidhje të qështjeve komplekse në TI Mirëmbajtje të Harduerit Rregullim i Problemeve të Softuerit

BIT është në dy platforma IOS dhe Android!
Na Kontaktoni Tani

Bulevardi 'Bill Clinton' Prishtinë

Copyright @ 2022 BIT all right reserved.