Bit Rest – Program për bare dhe restaurante

BitRest është program shitjesh për bar, kafe, restorant, fast food, piceri, dhe biznese të tjera të këtij lloji.

BitRest është zhvilluar në mënyrë që të thjeshtojë procesin e shitjes dhe menaxhimit në restaurante dhe/apo kafeteri, duke ofruar një sistem të shpejtë të porositjes në Windows dhe Andorid, menaxhimit të stoqeve, menaxhimit të shpenzimeve, menaxhimit të stafit, gjenerimit të raporteve në korniza të ndryshme kohore, etj.

Disa nga karakteristikat dhe benefitet kryesore:

 • Ofron automatizim të plotë të punës,
 • Menaxhim të plotë të artikujve dhe fleksibilitet në çmimore (happy-hour),
 • Mundësi të ndarjes së porosisë në dy apo më shumë fatura;
 • Monitor grafik për përcjellje dhe procesim të porosive,
 • Menaxhim të furnitorëve,
 • Lajmërim automatik për mungesë apo sasi të vogël të artikujve;
 • Raportim të saktë grafik dhe numerik (ditor, javor, mujor & vjetor) dhe gjenerim të faturave të rregullta,
 • Raporte të ndryshme financiare dhe materiale,
 • Krijimi dhe menaxhimi i klientëve pre-paid dhe post-paid si dhe ofrimi i zbritjes,
 • Mundësi të printimit të porosive individuale,
 • Mundësi të menaxhimit të punës nga kudo.

BitRest është gjithashtu në dispozicion edhe për pajisjet mobile.

BIT POS
 • Numër i pa kufizuar i përdoruesve
 • Numër i pa kufizuar i artikujve
 • Raporte financiare dhe materiale
 • Gjenerimi i statistikave
 • 100% komform ligjit
 • Komaptibil me të gjithë printerat fiskal
 • Mundësi të shumta pagese
 • Praktik, i thjeshtë dhe i sigurt
 • 24/7 përkrahje teknike
BIT REST
 • Numër i pa kufizuar i përdoruesve
 • Numër i pa kufizuar i artikujve
 • Numër i pa kufizuar i tavolinave
 • Numër i pa kufizuar i kompjuterve
 • Raporte financiare dhe materiale
 • Gjenerimi i statistikave
 • 100% komform ligjit
 • Komaptibil me të gjithë printerat fiskal
 • Mundësi të shumta pagese
 • Praktik, i thjeshtë dhe i sigurt
 • 24/7 përkrahje teknike
BIT REPORTS
 • Raporti i shitjës
 • Raporti sipas përdorusve
 • Raporti sipas artikujve
 • Raporti sipas porosive
 • Raporte ne kohë reale
 • 100% i sigurt

Comments are closed.