Bit Reports – Program për raporte në mobile

BitReports është web aplikacion për android dhe iOS për raporte shitjesh në mobile. Aplikacioni gjeneron grafikë dhe raporte përmbledhëse në smartfon ose tabletë. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte shitjesh për ditë, orë, kategori, njësi, operator, dhe faturat e fundit etj

Comments are closed.