Bit Clock In/Out – Program për evidencën e punëtorve

BIT CLOCK IN/OUT

Aplikacioni BIT Clock IN/OUT është i thjeshtë për t’u përdorur dhe i lehtë për tu integruar.

Aplikacioni ofron:

 • Evidentimin i Stafit dhe i të punësuarëve,
 • Evidentimi i hyrjes dhe daljes gjatë orarit të punës.
 • Evidentimi i kohës së pauzes,
 • Llogaritjet e orëve shtesë.
 • Llogaritja e orëve gjatë Festave.
 • Mundësohet përllogaritja e sakt efektive në punë.
 • Regjistrohen zëvendësimet eventuale .
 • Evidentimi i pushimeve javore, mujore dhe vjetore.
 • Niveli i përgjegjësive dhe autorizimet.
 • Evidentimi dhe krahasimi i arsyetimeve të mungesave ne punë.
 • Raporte ditore,javore  dhe përmbledhje periodike.
 • Hyrja bëhet me kartela apo chipa.

Comments are closed.